Switch to English

Glasovi publike 21. LFF-a

28.08.2022 09:05

FILM

REDATELJ/ICA

OCJENA PUBLIKE

El Shatt - nacrt za utopiju

Ivan Ramljak

4,54

Prizori s mojim ocem

Biserka Šuran

4,24

Dezerteri

Damir Markovina

4,23

Knin - Zadar

Melita Vrsaljko

4,15

Espi

Ivan Grgur

4,08

Tamna komora

Marinko Marinkić

3,95

1991. Adio Jugo, film, adio jugoslovenski filmski festival, adio Jugoslavija.... vidimo se u sljedećem ratu

Igor Galo

3,91

Veliki mul

Sanja Prodan

3,68

Dragi Filipe

Filip Zadro

3,59

Dohvatiti sunce: El Shatt

Ana Bilankov

3,56

Divlje cvijeće

Karla Crnčević

3,51

Kuća na Kraljevcu

Pero Kvesić

3,51

Akcija

Frane Pekica

3,43

Liberland

Isabella Rinaldi

3,36

Pero

Sara Alavanić

3,26

Kantrida

Luka Karlo Kauzlarić

3,25

Glupane glupi

Andrija Tomić

3,20

Horro vacui

Boris Poljak

3,09

Ingresso animali vivi

Igor Grubić

3,07

Terra Magica

Karla Mesek, Sebastijan Borovčak, Klara Šoštarić, Petar Vukičević

3,00