Switch to English

25.08. 22:45

Lovačka sreća

25.08. 22:45
Kratak sadržaj filma:

Slovenska lovačka tradicija sastoji se od niza lovačkih običaja, pravila i rituala, koji ne samo da su elementarni dio lovačke kulture, već igraju važnu ulogu u očuvanju slovenskog nacionalnog identiteta. Kroz priče i objašnjenja lovaca, film daje uvid u život i običaje te brojne, u Sloveniji još uvijek prevladavajući muške, zajednice.

Redatelj:
Maja Alibegović (Ljubljana, 1987) diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti i dizajna Sveučilišta u Ljubljani. Tijekom studija bavila se fotografijom i scenografijom. Njezini fotografski radovi nominirani su za nagradu ESSL ART AWARD CEE (2011) i zauzeli s drugo mjesto na Emzinovu fotografi...
Foto: