Switch to English

Boje nevidljivog

Boje nevidljivog Kratak sadržaj filma:

Predrasude i prepreke birokracije, sažaljenje i domovi za duševne bolesnike – sve je to danas moguće da vam se dogodi ako ste slijepa osoba.

U ovom filmu tri junakinje pokazuju da su predrasude, sažaljenja i birokratske zapreke najčešći problemi koji otežavaju njihov normalan život a ne sama sljepoća. Ovaj dokumentarni TV film je i začinjen crnohumornim monolozima Vojina Perića- voditelja kazališta slijepih „Novi život“

Film je realiziran u suradnji sa Hrvatskim savezom slijepih.

Festivali na kojima je prikazan:
  • 2007. - 16. Dani hrvatskog filma (Zagreb, Hrvatska)
  • 2007. - Festival filma o ljudskim pravima (Mostar, BiH)
  • 2007. - Pravo ljudski - Filmski festival o ljudskim pravima (Sarajevo, BiH)
  • 2006. - Festival filma o ljudskim pravima (Zagreb, Hrvatska)