Switch to English

Lucija Brkić

Životopis:

Lucija Brkić rođena je u Puli, 2000. godine. Kroz osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, pretežito se bavila dramskom i kazališnom umjetnošću. Selidbom u Rijeku počinje se baviti filmom, kroz udrugu Filmaktiv, čija aktivna članica postaje 2021. godine. Trenutno je na trećoj godini preddiplomskog studija pri Filozofskom fakultetu u Rijeci, odsjeka za kulturalne studije. Do sada je režirala dva filmska naslova: "Vita" (2020.) i "Jednog petka popodne" (2021.).

Filmovi:
19. LFF , Ljetna pozornica
Stvarnost koju živimo možda nije ona koju smo izabrali. Kako je onda prihvatiti? Jednog petka popodne prikazuje upravo takvu stvarnost, jedan prkos i dvije, tri boli. U kaosu zvukova i misli, glavno pitanje je: kako se boriti protiv nečega što je dio mene?
Ljetna pozornica
Koji oblik preuzima trauma kada je sabijena u vlastitu sobu i zvukove oko nas? Fragmentiranjem intime i iskustva, pokušaj preuzimanja kontrole nad emocijama nije uvijek uspješan. Što se onda dogodi sa strahom, kada je opasnost „prošla“?